Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na ścieranie.
Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nie utleniających, zasad i roztworów soli. Wytrzymuje tylko okresowe działanie kwasami utleniającymi i wybielaczami. Dokładniejsze dane o odporności chemicznej dostępne w oddzielnej tabeli odporności chemicznej. Wytrzymuje do +70ºC w warunkach suchych i +60ºC w zanurzeniu. Nie jest odporna na częste, nagłe i duże skoki temperatury.
Powłoka samopoziomująca.
Zastosowanie utwardzacza Temafloor FLEX zwiększa elastyczność i odporność powłoki na pęknięcia.
Również dostępne odcienie metaliczne RAL.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY.
System barwienia TEMASPEED.
Dostępne również odcienie metaliczne.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

 

Średnia wydajność na podłożu betonowym:

 

Grubość suchej powłoki 0,3 mm      3 m2/litr

Grubość suchej powłoki 0,5 mm      2 m2/litr


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej. 

Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo seria 167
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4514
lub
Baza 2 części objętościowo seria 167
Utwardzacz FLEX 1 część objętościowo 930 5002
Nakładanie Wylać powłokę na podłoże i rozprowadzić stalową pacą.  Wypoziomować wałkiem.
Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) 20-30 minut po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę; około 15 minut w pojemniku.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

 


 

+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Lekkie użytkowanie, po

16 godz.

Pełne utwardzenie, po

                            7 dni


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.

 

Zastosowanie utwardzacza Temafloor FLEX nieznacznie wydłuża czas stabilizacji w porównaniu ze standardowymi utwardzaczami.
Wyjatkowa właściwość Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.4 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 167
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%.
Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.

Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych
Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu-wylewki.
Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 400 lub TEMAFLOOR 200 PRIMER, rozcieńczonEGO 30–50 % rozcieńczalnikiem Thinner 1029 lub Thinner 1031. Wylać lakier na podłogę i rozprowadzić w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. W razie potrzeby powtórzyć proces. Następne operacje mogą być prowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro na mokro”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach. Porowata powierzchnia gruntu może powodować powstanie pęcherzy powietrznych w warstwie nawierzchniowej.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 200 PRIMER lub TEMAFLOOR P300 I czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1–0,6 mm. Przed nakładaniem końcowej powłoki miejsca zaprawione zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Rozcieńczanie Nie rozcieńczać powłoki epoksydowej TEMAFLOOR P 300.
Powłoka Nałożenie warstwy wierzchniej powinno nastąpić w czasie 6 - 24 godz. po zagruntowaniu i zaprawkach. Po przerwie dłuższej niż 24 godz., powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Wylać powłokę na powierzchnię, rozgarnąć przy pomocy ząbkowanej lub stalowej rakli, a następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem. Zalecana grubość powłoki 0,3 – 0,5 mm. Do poruszania się po powłoce założyć buty z kolcami.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 minuty). Przy przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału, należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1029 lub Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j), 500 g/l (2010)
Temafloor P300: maks. LZO < 500 g/l
Próbnik produktów Temafloor
Próbnik produktówTemafloor

Próbnik produktów TEMAFLOOR.

Próbnik produktówTemafloor.pdf

Carhartt w Białymstoku...
Ponad 100 lat temu Hamilton Carhartt projektował i wytwarzał odzież dzięki opiniom ciężko pracujących na kolei mężczyzn. Carhartt Full Swing™ został zaprojektowany dzięki informacjom od pracowników różnych firm, którzy potrzebowali do pracy lepiej dopasowanych ubrań, które jednocześnie nie...
OIKOS DEKORACJE
Nowoczesne tynki dekoracyjne firmy OIKOS są dostępne w naszym sklepie. Szeroki wybór produktów dekoracyjnych OIKOS w Białymstoku.
Tikkurila Optiva White...
Najnowszej generacji, o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo - kompozytowa specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white). Farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej...
Biała, lateksowa farba do...
Najnowszej generacji, o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo - kompozytowa specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white). Farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej...
Gotowa do użytku,...
Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna, polimerowa masa szpachlowa do zastosowań na ścianach i sufitach w pomieszczaniach  wewnętrznych. Przeznaczona do cienkowarstwowego  całopowierzchniowego szpachlowania oraz do wypełniania pęknięć i ubytków jak również do naprawy innych defektów lub uszkodzeń....
Dwukomponentowa powłoka...
Dwukomponentowa powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej do stosowania na podłogach w pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i pojazdów o lekkim i średnim natężeniu. jedwabisty połysk bez rozpuszczalników wysoka odporność chemiczna i mechaniczna właściwości umożliwiające...
Beckers Elit Träolja - Olej...
Olej do drewna na bazie specjalnie obrabianego oleju lnianego nie zawierający rozpuszczalników węglowodorowych. Produkt przeznaczony do corocznego olejowania: surowych powierzchni drewnianych, do drewna nasączanego ciśnieniowo lub wcześniej olejowanych. Polecany na powierzchnie takie...
Beckers Scotte Vägg Matt 7 -...
Wodorozcieńczalna, lateksowa farba wysokiej jakości, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Mat satynowy, odporna na zmywanie...
Mineralna posadzka...
Dwuskładnikowa, mineralna posadzka jastrychowa. Możliwość tworzenia indywidualnych dekoracji dzięki indywidualnym wzorom lub różnym zestawieniom kolorów. Do stosowania wewnątrz, na podłogach obciążonych ruchem pieszych i ograniczonym ruchem kołowym, np. w pomieszczeniach mieszkalnych, sklepowych...
Posadzka przemysłowa...
Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych. Przeznaczona do stosowania jako warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV dla TEMAFLOOR PU na powierzchniach bezpośrednio narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Parkingi, kładki...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej. Odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe i z asfaltu, narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Pomieszczenia przemysłowe i magazynowe, warsztaty naprawcze, obiekty w przetwórstwie papierniczym,...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa. DANE TECHNICZNE Właściwości Doskonała odporność na ścieranie. Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nie utleniających, zasad i roztworów soli. Wytrzymuje tylko okresowe działanie...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa. Bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa farba posadzkowa do powierzchni wewnątrz i na zewnątrz.  Zalecana dla nowych i używanych podłoży betonowych, a także na powierzchnie uprzednio wymalowane wyrobami epoksydowymi.  Zalecana na posadzki narażone...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa farba epoksydowa.Do malowania nowych i używanych basenów kąpielowych. Baseny kąpielowe. DANE TECHNICZNE Kolory Szary TVT 0229, biały TVT 0201 i niebieski basenowy; Laguna 252 (ok. H034 wh karty kolorów MONICOLOR NOVA). Długie nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk...
BETON ART - CALCE DESIGN -...
Specjalnie wyselekcjonowane ziarna, dają duże i nieograniczone możliwości tworzenia różnorodnych struktur i „efektów betonu”, od delikatnych, naturalnych po bardzo surowe i szlachetne. Tynk jest w pełni ekologiczny, łatwy do zastosowania, w pomieszczeniach zapewnia odpowiedni mikroklimat, gdyż...
prev
next