Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej. Odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe i z asfaltu, narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Pomieszczenia przemysłowe i magazynowe, warsztaty naprawcze, obiekty w przetwórstwie papierniczym, korytarze.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na ścieranie.
Wydłużenie procentowe po zerwaniu ok. 60%.
Odporna na działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nieutleniających, zasad i roztworów soli. Wytrzymuje tylko okresowe działanie kwasów utleniających oraz wybielaczy.
Wytrzymuje temp. +80ºC na sucho +60ºC w zanurzeniu. Nie jest odporna na nagłe zmiany temperatur.
Dobra odporność na uderzenia.
Powłoka samopoziomująca.
Kolory TVT 0229
Karty kolorów Większość kolorów z karty kolorów RAL Classic, ograniczona ilość kolorów z karty kolorów RAL Effect i NCS S.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania.  Średnia wydajność kształtuje się następująco:
  • Grubość suchej powłoki 1 mm - wydajność ok. 1 m2/litr 
  • Grubość suchej powłoki 2 mm  - wydajność ok. 0,5 m2/litr

 

 

warstwa 1 mm:                          1 litr gotowej do użycia mieszaniny / m2

warstwa 2 mm:                          2 litry gotowej do użycia mieszaniny / m2
Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo seria 534
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4011
Nakładanie Packa stalowa lub ząbkowana.
Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) Ok. 20-30 min po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę
Ok. 15 min po wymieszaniu w pojemniku
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

 

Pyłosuchość, po               6 godz

Lekkie użytkowanie, po    24 godz

Pełne utwardzenie, po        7 dni

 

W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.

Wyjatkowa właściwość Klasyfikacja ogniowa: BFL-s1 wg EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1,4 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 534
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie nakładania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą, złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i uszkodzonych miejsc. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych
Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu-wylewki.
Gruntowanie Lakier epoksydowy TEMAFLOOR 400 rozcieńczony 30-50% rozcieńczalnikiem Thinner 1029 lub FONTEFLOOR EP PRIMER rozcieńczony ok. 40% wodą. Rozprowadź grunt na podłożu w ilości odpowiedniej do pełnego nasycenia górnej warstwy betonu. Jeżeli to konieczne powtórz gruntowanie do uzyskania nieporowatej powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro na mokro”. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje powstawanie pęcherzy powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej.
Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy zasypać piaskiem kwarcowym o granulacji Ø 0,1-0,6 w celu zwiększenia przyczepności i dozwolonego poślizgu. Odkurzyć luźny piasek z powierzchni przed nałożeniem TEMAFLOOR PU.
Podłoża asfaltowe należy zagruntować nierozcieńczonym TEMAFLOOR PU przy użyciu stalowej lub gumowej rakli.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 400 lub FONTEFLOOR EP PRIMER i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1-0,6 mm. Przed malowaniem powierzchnię zeszlifować lub zastosować obróbkę strumieniowo-ścierną.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać powłoki TEMAFLOOR PU.
Nakładanie Powłoka nawierzchniowa powinna być wykonana nie wcześniej niż 16 godz. i nie później niż 24 godz. po zagruntowaniu i zaprawkach. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Następnie należy rozprowadzić mieszaninę na podłożu przy pomocy ząbkowanej lub regulowanej rakli. Zaleca się kontrolować grubość powłoki poprzez pomiar jej grubości i obserwację zużycia. Zalecana grubość powłoki 1-2 mm. Wyrównać wszelkie nierówności po min. 10-20 min. po aplikacji. Przy pomocy wałka kolczastego, odpowietrzyć całą powierzchnię z nagromadzonych pęcherzyków powietrza.

Uwaga! Pozostałości mieszaniny dodać do następnej partii, nie wydrapywać materiału z pojemnika.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając mieszadła wolnoobrotowego (czas mieszania ok. 2 min.). Przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału, należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia oraz żywotność mieszanki. Niedostateczne wymieszanie lub zastosowanie niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor PU: max. LZO < 500 g/l
Próbnik produktów Temafloor
Próbnik produktówTemafloor

Próbnik produktów TEMAFLOOR.

Próbnik produktówTemafloor.pdf

 

Carhartt w Białymstoku...
Ponad 100 lat temu Hamilton Carhartt projektował i wytwarzał odzież dzięki opiniom ciężko pracujących na kolei mężczyzn. Carhartt Full Swing™ został zaprojektowany dzięki informacjom od pracowników różnych firm, którzy potrzebowali do pracy lepiej dopasowanych ubrań, które jednocześnie nie...
OIKOS DEKORACJE
Nowoczesne tynki dekoracyjne firmy OIKOS są dostępne w naszym sklepie. Szeroki wybór produktów dekoracyjnych OIKOS w Białymstoku.
Tikkurila Optiva White...
Najnowszej generacji, o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo - kompozytowa specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white). Farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej...
Biała, lateksowa farba do...
Najnowszej generacji, o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo - kompozytowa specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white). Farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej...
Gotowa do użytku,...
Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna, polimerowa masa szpachlowa do zastosowań na ścianach i sufitach w pomieszczaniach  wewnętrznych. Przeznaczona do cienkowarstwowego  całopowierzchniowego szpachlowania oraz do wypełniania pęknięć i ubytków jak również do naprawy innych defektów lub uszkodzeń....
Dwukomponentowa powłoka...
Dwukomponentowa powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej do stosowania na podłogach w pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i pojazdów o lekkim i średnim natężeniu. jedwabisty połysk bez rozpuszczalników wysoka odporność chemiczna i mechaniczna właściwości umożliwiające...
Beckers Elit Träolja - Olej...
Olej do drewna na bazie specjalnie obrabianego oleju lnianego nie zawierający rozpuszczalników węglowodorowych. Produkt przeznaczony do corocznego olejowania: surowych powierzchni drewnianych, do drewna nasączanego ciśnieniowo lub wcześniej olejowanych. Polecany na powierzchnie takie...
Beckers Scotte Vägg Matt 7 -...
Wodorozcieńczalna, lateksowa farba wysokiej jakości, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Mat satynowy, odporna na zmywanie...
Mineralna posadzka...
Dwuskładnikowa, mineralna posadzka jastrychowa. Możliwość tworzenia indywidualnych dekoracji dzięki indywidualnym wzorom lub różnym zestawieniom kolorów. Do stosowania wewnątrz, na podłogach obciążonych ruchem pieszych i ograniczonym ruchem kołowym, np. w pomieszczeniach mieszkalnych, sklepowych...
Posadzka przemysłowa...
Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych. Przeznaczona do stosowania jako warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV dla TEMAFLOOR PU na powierzchniach bezpośrednio narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Parkingi, kładki...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej. Odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe i z asfaltu, narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Pomieszczenia przemysłowe i magazynowe, warsztaty naprawcze, obiekty w przetwórstwie papierniczym,...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa. DANE TECHNICZNE Właściwości Doskonała odporność na ścieranie. Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nie utleniających, zasad i roztworów soli. Wytrzymuje tylko okresowe działanie...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa. Bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa farba posadzkowa do powierzchni wewnątrz i na zewnątrz.  Zalecana dla nowych i używanych podłoży betonowych, a także na powierzchnie uprzednio wymalowane wyrobami epoksydowymi.  Zalecana na posadzki narażone...
Posadzka przemysłowa...
Dwuskładnikowa farba epoksydowa.Do malowania nowych i używanych basenów kąpielowych. Baseny kąpielowe. DANE TECHNICZNE Kolory Szary TVT 0229, biały TVT 0201 i niebieski basenowy; Laguna 252 (ok. H034 wh karty kolorów MONICOLOR NOVA). Długie nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk...
BETON ART - CALCE DESIGN -...
Specjalnie wyselekcjonowane ziarna, dają duże i nieograniczone możliwości tworzenia różnorodnych struktur i „efektów betonu”, od delikatnych, naturalnych po bardzo surowe i szlachetne. Tynk jest w pełni ekologiczny, łatwy do zastosowania, w pomieszczeniach zapewnia odpowiedni mikroklimat, gdyż...
prev
next